Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2008

Bad Liver and a broken heart...I don't have a drinking problem
cept when I can't get a drink ...

και μια φωνή από την καρδιά...

Δεν υπάρχουν σχόλια: